کلان نگری

عنوان دورهکلان نگری
کد دوره۰۹۰۲۵
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۲/۲۷
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران