تلفن

تلفن

۰۱۱۴۴۷۳۷۵۸۴
فکس

فکس

۰۱۱-۴۴۷۳۷۵۸۳

آدرس : مازندران. محمودآباد. انتهای بلوار شهدای نفتکش. مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران. کد پستی ۴۶۳۱۹۶۳۱۳۳