۱۱ اسفند

برگزاری دوره بین المللی Coaching در مرکز آموزش محمودآباد

عنــوان خبـر: برگزاری دوره بین المللی Coaching در مرکز آموزش محمودآباد ​دوره بین المللی Coaching با […]
۱۰ دی

اهمیت آموزش در ارتقاء کیفیت خدمات فنی و مهندسی

عنــوان خبـر: اهمیت آموزش در ارتقاء کیفیت خدمات فنی و مهندسی   معاون مدیرعامل در امور […]
۱۰ دی

دوره طراحی عملیات لرزه نگاری در محمودآباد برگزار شد

عنــوان خبـر: دوره طراحی عملیات لرزه نگاری در محمودآباد برگزار شد   ​ نخستین دوره طراحی […]
۱۰ دی

لزوم به‎روزرسانی دوره‎های ایمنی و تداوم آموزش در حوزه HSE

عنــوان خبـر: لزوم به‎روزرسانی دوره‎های ایمنی و تداوم آموزش در حوزه HSE ​ معاون مدیرعامل در […]
۹ دی

خدمات نوین رفاهی و آموزشی به خانواده های اقماری صنعت نفت در مرکز آموزش محمودآباد

عنــوان خبـر: خدمات نوین رفاهی و آموزشی به خانواده های اقماری صنعت نفت در مرکز آموزش […]
۱۴ آذر

عنــوان خبـر: دوره بین‎المللی نبوش در مرکز آموزش محمودآباد برگزار شد

عنــوان خبـر: دوره بین‎المللی نبوش در مرکز آموزش محمودآباد برگزار شد ​ نخستین دوره نبوش با […]
۲۸ بهمن

دریافت فایلهای چهارمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت

عنــوان خبـر: دریافت فایلهای چهارمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت این […]
۲ دی

عنــوان خبـر: گزارش تصویری سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت

عنــوان خبـر: گزارش تصویری سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت گزارش تصویری یک […]
۵ اسفند

دریافت متریالهای آموزشی سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت

عنــوان خبـر: دریافت متریالهای آموزشی سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت تلفن دبیرخانه: […]