کمک های اولیه

عنوان دورهکمک های اولیه
کد دوره۲۱۴۷۸
نوع دورهتئوری - عملی
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۸
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران