مبانی ابزاردقیق

عنوان دورهمبانی ابزاردقیق
کد دوره۴۱۰۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۶/۲۳
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسدكتر خاكپور-دكتر نيكبخش
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران