تقویم دوره های مجازی بهار ۱۴۰۱

عنوان دورهتقویم دوره های مجازی بهار ۱۴۰۱
کد دوره
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران