تفسیر فیلم های رادیوگرافی

عنوان دورهتفسیر فیلم های رادیوگرافی
کد دوره۲۷۴۱۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۱۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۵
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران