برنامه ریزی و کنترل پروژه

عنوان دورهبرنامه ریزی و کنترل پروژه
کد دوره۲۲۰۰۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۱۰
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران