۳ دی

برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی

۱۰ دی

لزوم به‎روزرسانی دوره‎های ایمنی و تداوم آموزش در حوزه HSE

عنــوان خبـر: لزوم به‎روزرسانی دوره‎های ایمنی و تداوم آموزش در حوزه HSE ​ معاون مدیرعامل در […]
۱۴ آذر

عنــوان خبـر: دوره بین‎المللی نبوش در مرکز آموزش محمودآباد برگزار شد

عنــوان خبـر: دوره بین‎المللی نبوش در مرکز آموزش محمودآباد برگزار شد ​ نخستین دوره نبوش با […]