کنترل فوران چاه سطح ۲

عنوان دورهکنترل فوران چاه سطح ۲
کد دوره
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۴/۰۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمجتبی اورنگی
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران