نرم افزار Drilling office

عنوان دورهنرم افزار Drilling office
کد دوره۸۳۰۹۰
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۵
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۴/۰۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۲
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران