مدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز

عنوان دورهمدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز
کد دوره۲۲۰۲۰
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۲۳
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران