شیرهای صنعتی

عنوان دورهشيرهاي صنعتي
کد دوره۵۱۰۲۴
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۶/۲۴
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمهندس شريفيان
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران