سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

عنوان دورهسیستم ارتینگ و صاعقه گیر
کد دوره۴۰۰۰۵
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴ روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۳/۲۵
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر اسدالله کاظمی
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران