سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

عنوان دورهسیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
کد دوره۴۲۰۱۷
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۶/۰۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسدكتر كاظمي
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران