دسترسی با طناب(همه سطوح)

عنوان دورهدسترسی با طناب(همه سطوح)
کد دوره
نوع دورهکارگاهی
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۵
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۲۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۶
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران