حل مسئله و تصمیم گیری

عنوان دورهحل مسئله و تصميم گيري
کد دوره۰۹۰۱۹
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۴/۲۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسدكتر فيروزپور
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران