حفاظت ماشین های الکتریکی

عنوان دورهحفاظت ماشین های الکتریکی
کد دوره۴۲۰۰۴
نوع دورهتئوری - عملی
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۲/۲۴
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران