تقویم دوره های حضوری بهار ۱۴۰۱

عنوان دورهتقویم دوره های حضوری بهار ۱۴۰۱
کد دوره
نوع دورهتئوری - عملی
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران