بهبود مهارت های گفتاری به زبان انگلیسی

عنوان دورهبهبود مهارت های گفتاری به زبان انگلیسی
کد دوره۰۶۰۲۲
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۵
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۱۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۵
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران