برنامه ریزی و توسعه فردی

عنوان دورهبرنامه ریزی و توسعه فردی
کد دوره۰۹۰۵۸
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۰۳
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران