اصول سرپرستی

عنوان دورهاصول سرپرستی
کد دوره۰۹۰۵۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۲/۲۰
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران