ارزیابی و کنترل مواجهه با H2S در نفت

عنوان دورهارزیابی و کنترل مواجهه با H۲S در نفت
کد دوره۲۱۲۳۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲ روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۳/۱۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسمهندس یوسف جهانگیری
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران