ارزیابی و کنترل مواجهه با H2S در صنعت نفت

عنوان دورهارزيابي و كنترل مواجهه با H۲S در صنعت نفت
کد دوره۲۱۲۳۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۵/۱۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمهندس جهانگيري
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران