آمار توصیفی

عنوان دورهآمار توصيفي
کد دوره۲۶۰۰۴
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۵/۰۴
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسدكتر فيروزپور
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران