کنترل فوران چاه سطح ۳

عنوان دورهکنترل فوران چاه سطح ۳
کد دوره
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۱۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۴/۰۱
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسصادق صفارزاده حسینی
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران