کمکهای اولیه

عنوان دورهكمكهاي اوليه
کد دوره۲۱۴۷۸
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۶/۲۴
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرس-
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران