کمکهای اولیه

عنوان دورهكمكهاي اوليه
کد دوره۲۱۴۷۸
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۵/۲۰
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرس-
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران