پروانه های کار گرم و سرد

عنوان دورهپروانه هاي کار گرم و سرد
کد دوره
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۳/۳۰
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسیوسف جهانگیري
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران