نیوماتیک صنعتی

عنوان دورهنیوماتیک صنعتی
کد دوره۵۷۰۱۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۰۴
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۵
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران