نیازسنجی آموزشی

عنوان دورهنیازسنجی آموزشی
کد دوره۲۶۰۰۴
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۲۵
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران