مقدمه ای بر صنعت بالادستی نفت

عنوان دورهمقدمه اي بر صنعت بالادستي نفت
کد دوره۸۳۸۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۳ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۰/۲۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر صادق صفارزاده
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات