مبانی و اصول ساختار سازمانی در صنایع نفت و گاز

عنوان دورهمبانی و اصول ساختار سازمانی در صنایع نفت و گاز
کد دوره۱۳۸۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۰۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران