مانده یابی(Fishing)

عنوان دورهمانده یابی(Fishing)
کد دوره۸۳۰۷۳
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۵
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۲
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران