لوله و اتصالات و نشت بندها

عنوان دورهلوله و اتصالات و نشت بندها
کد دوره۵۶۰۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۴/۲۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمهندس حسن پور
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران