لوله، اتصالات و نشت بندها

عنوان دورهلوله، اتصالات و نشت بندها
کد دوره۵۶۰۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۳ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسمهندس اکبر حسن پور
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات