عملیات هات تب

عنوان دورهعملیات هات تب
کد دوره۲۷۸۲۹
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۱۸
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۵
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران