شیرهای صنعتی

عنوان دورهشيرهاي صنعتي
کد دوره۵۱۰۲۴
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۴ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسمهندس میرشایان شریفیان
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات
  • مهندس میرشایان شریفیان
  • ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
  • ۱۵۰۰۰
  • ۴ روز