شیرهای صنعتی (اصول و مبانی)

عنوان دورهشیرهای صنعتی (اصول و مبانی)
کد دوره۵۱۰۲۴
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۴ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسمهندس میرشایان شریفیان
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات