سیستم پروانه کار(PTW)

عنوان دورهسيستم پروانه كار(PTW)
کد دوره۲۱۴۲۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۵/۱۸
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمهندس جهانگيري
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران