سیستم پروانه کار (PTW)

عنوان دورهسیستم پروانه کار (PTW)
کد دوره۲۱۴۳۶
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۲ روز
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۳/۲۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسمهندس یوسف جهانگیری
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران