سیستم ارتینگ و صاعقه گیرها

عنوان دورهسیستم ارتینگ و صاعقه گیرها
کد دوره۴۰۰۰۵
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۴
تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۰/۰۵/۰۵
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسدكتر كاظمي
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران