سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

عنوان دورهسیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
کد دوره۴۲۰۱۷
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۳۰
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران