دسترسی با طناب(همه سطوح)

عنوان دورهدسترسی با طناب(همه سطوح)
کد دوره۲۱۴۵۰
نوع دورهتئوری - عملی
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۶
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۱۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۶
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران