بهره برداری و ابزار دقیق توربین گاز

عنوان دورهبهره برداری و ابزار دقیق توربین گاز
کد دوره۴۱۰۲۹
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۵
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۳/۰۴
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران