بازرسی کارخانجات یا مجتمع های صنعتی

عنوان دورهبازرسی کارخانجات یا مجتمع های صنعتی
کد دوره۲۷۴۳۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۶
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۴/۰۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۲۰
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران