بازرسی فنی با استفاده از مایعات نافذ- PT-سطح ۱و۲

عنوان دورهبازرسی فنی با استفاده از مایعات نافذ- PT-سطح ۱و۲
کد دوره۲۷۴۰۴
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره به روز۳
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
ساعت شروع
تاریخ پایان۱۴۰۱/۰۲/۲۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءحضوری
ظرفیت دوره۱۵
نام مدرسمتعاقبا" اعلام میگردد
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران