ایمنی و آتش نشانی عمومی

عنوان دورهایمنی و آتش نشانی عمومی
کد دوره۲۱۴۲۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۲ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۱/۰۶
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسمهندس یوسف جهانگیری
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات