ایمنی تخصصی برق

عنوان دورهایمنی تخصصی برق
کد دوره۴۲۰۳۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۴ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۲/۱۲
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسدکتر اسدالله کاظمی
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات