ایمنی و خطرات گاز H2s

عنوان دورهايمني و خطرات گاز H۲s
کد دوره۲۱۰۰۱
نوع دورهتئوری
پیش نیاز دورهبدون پیش نیاز
طول دوره۱ روز
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
ساعت شروعمتعاقباً اعلام خواهد شد
تاریخ پایان۱۳۹۹/۱۰/۰۳
ساعت پایان
هزینه دوره
روش اجراءغیر حضوری (اسکای روم)
ظرفیت دورهحداکثر ۲۰ نفر
نام مدرسمهندس یوسف جهانگیری
مدرک قابل ارائهگواهینامه مورد تایید وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضیحات